Home

เขียนให้กับ : creativemove.com

เขียนเมื่อ : 8/9/2015

(ต้นฉบับ)

ประเทศอินเดียยังมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยู่มาก โดยเฉพาะการแต่งงานในวัยเด็กหรือปัญหา Child Marriage ที่หมายถึงหญิงสาวที่ต้องแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี เมื่อต้องแต่งงานก่อนวัยอันควรก็กลายเป็นว่าเกิดปัญหาอื่นๆตามมาในสถาบันครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาการยากจน ฯ มีสถิติที่น่าสนใจอยู่หลายแหล่งบอกว่าประเทศอินเดียมีปัญหาเรื่องนี้เทียบเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของทั้งโลก ซึ่งนับว่าสูงมาก ในอดีตการแต่งงานในวัยเด็กเป็นที่นิยมมาตั้งแต่ในสมัยก่อน จวบจนมาถึงปัจจุบันแนวคิดเรื่องนี้ก็ยังอยู่ ผู้หญิงกว่าครึ่งหนึ่งในอินเดียแต่งงานก่อนอายุ 18 ปี สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเมื่อพูดถึงผู้หญิงในต่างจังหวัด

ปัญหาเรื่องนี้แก้ไม่ง่าย เพราะการพูดถึงเรื่องสิทธิสตรีในประเทศอินเดียเป็นเรื่องอ่อนไหวในเชิงสังคม เรามักจะได้ยินข่าวที่หดหู่่ แต่หน่วยงานที่ควรจะต้องออกมาแก้ไขกลับปิดปากเงียบไม่พูดถึงอยู่เนืองๆ เรื่องนี้ก็เช่นกัน ทาง UN มีความพยายามขออินเดียลงนามใน United Nations Human Rights Council หรือ UNHRC เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ทางประเทศอินเดียกลับปฏิเสธที่จะลงนามเสียอย่างนั้น

เมื่อเป็นเช่นนั้นสตรีชาวอินเดียก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง โดยทำการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ยังยึดติดกันมาอย่างยาวนาน ปกติการที่จะรณรงค์เรื่องอะไรสักอย่างเรามักจะสร้างสัญลักษณ์ (Symbol) บางอย่างเพื่อเป็นตัวแทนที่สามารถจับต้องได้ สามารถแสดงตนเพื่อเข้าร่วมได้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ สี สัญลักษณ์การทำมือ ฯ  องค์กร CHILD SURVIVAL INDIA ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงจึงผุดไอเดียนำสัญลักษณ์ที่ผู้หญิงทุกคนรู้จักกันดี นั่นก็คือ “บินดี (Bindi)” จุดสีที่แต้มหน้าผาก ที่ผู้หญิงชาวอินเดียทุกคนนิยมติดไว้ที่หน้าผากทุกวัน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเชิงแฟชั่นสวยงามมากกว่าเอาไว้แสดงสถานะทางสังคมเหมือนแต่ก่อน ปกติสีที่ผู้หญิงทั่วไปนิยมติดบินดีก็คือคือสีแดง แต่ก็มักใช้สีอื่นที่มีฉูดฉาดด้วย องค์กรนี้จึงหยิบบินดีมาใช้เป็นสัญลักษณ์ (Symbol) ใช้แต่ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวอันแสดงถึงความบริสุทธิ์ วิธีการที่ทำคือเริ่มจากความพยายามเล็กๆเท่าที่ทำได้อย่างการทำ Installation ภาพผู้หญิงทีสร้างด้วยบนิดีสีขาว 39,000 ชิ้น เพื่อบอกเป็นนัยยะว่าทุกๆวันในอินเดียมีผู้หญิงที่ต้องแต่งงานก่อนวัยอันควร 39,000 คน ให้คนผ่านไปผ่านมาได้เห็น เมื่อเดินผ่านบินดีสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหยุดความสนใจ

เพียงแค่นั้น กลายเป็นว่าหลังจากนั้นสังคมสตรีตื่นตัวเป็นอย่างมาก เหล่าผู้หญิงก็พร้อมที่จะแสดงสัญลักษณ์บินดีสีขาวไปทั่วทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภายในมหาวิทยาลัย เหล่าแฟชั่นดีไซเนอร์ และดาราบอลลีวูด ฯ ต่างตบเท้าเข้ามาสนับสนุนและแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ กลายเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องในสังคม ต่างคนต่างติดบินดีสีขาวเพื่อบอกให้ประเทศตัวเองรู้ว่าพวกเธอพร้อมแล้วในจุดยืน

ถ้าเปรียบว่าคนๆหนึ่งที่ลุกขึ้นแสดงจุดยืนคือจุดๆหนึ่งบนกระดานผ้าใบผืนใหญ่ คนอื่นๆที่ต่างลุกขึ้นมาก็เปรียบเหมือนจุดอื่นๆที่เพิ่มขึ้น จุดเพียงจุดเดียวก็เริ่มต่อกับจุดอื่นๆกันกลายเป็นเส้นสายที่ชัดเจนขึ้น เมื่อจุดต่อจุดมากเข้าก็ถักทอกลายเป็นภาพที่เห็นได้ชัดในที่สุด ภาพในที่นี้หมายถึงเสียงที่รวมกันตะโกนเพื่อบอกสังคมหยุดปัญหา Child Marriage , จุดในที่นี้ก็คือพลังของสตรีชาวอินเดียแต่ละคน โดยมีตัวแทนเป็น Bindi จุดเล็กๆสีขาว ที่พร้อม connect the dots เปลี่ยนสังคมให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อต้องการแรงสนับสนุน ลองหาจุดหรือสัญลักษณ์ (Symbol) มาใช้ดู มันจะเป็นเครื่องมือเล็กๆแต่ทรงพลัง อย่างเช่นกรณีนี้ที่จุดสีขาวที่เล็กนิดเดียวกลับสร้างความหมายขึ้นมหาศาล

 

NoChildBrides01 NoChildBrides02 NoChildBrides03 NoChildBrides04 NoChildBrides05 NoChildBrides06 NoChildBrides07 NoChildBrides08 NoChildBrides09

 

อ้างอิง : WikipediaNo Child Brides