Home
เขียนให้กับ : creativemove.com
เขียนเมื่อ :  28/11/2012

(ต้นฉบับ)

มีการพูดกันว่า การนำรูปของเด็กที่หายไปติดประกาศบอกให้ทุกคนทราบยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการช่วยเหลือเด็กที่หายไปให้ได้มีโอกาสกลับมา ปัจจุบันในยุคดิจิตอลที่ทุกคนอยู่กันเป็นเครือข่ายทำให้การประกาศต่างๆสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น แต่ยังมีปัญหาที่ว่าองค์กรการกุศลต่างๆไม่ได้มีงบประมาณมากนักในการซื้อพื้นที่สื่อเพื่อประกาศเด็กหาย ดังนั้นจึงต้องพึ่งพาการขอใช้สื่อฟรีต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ นั่นรวมถึงโครงการ NotFound.org ซึ่งเป็นโปรเจคความร่วมมือขององค์กรการกุศลของทางยุโรป Belgium’s Child Focus และ Missing Children Europe ที่คอยช่วยเหลือการตามหาเด็กที่หายไปที่แต่ละปีนับเป็นพันๆคน ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยการนี้ด้วยเช่นกัน

วิธีที่โครงการนี้ใช้ยังเป็นวิธีการขอพื้นที่ประกาศแบบเดิมๆแต่ทำให้สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยชักชวนบรรดาองค์กรที่มีเวบไซท์ให้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กหาย แต่การบริจาคที่ว่านี้ไม่ใช่การบริจาคด้วยเงิน แต่เป็นการบริจาคพื้นที่ที่ไม่ใช้แล้วบนหน้าเวบไซท์ หากเราลองพยายามเข้าไปที่เวบไซท์ใดเวบไซท์หนึ่ง เรามีโอกาสที่จะเข้าผิดโดยไปหน้าที่ถูกลบออกไปหรือไม่มีอยู่แล้ว หรืออาจจะเกิดจากส่งลิงค์ที่ผิดพลาดที่เกิดจากการสะกดผิด เรามักจะคุ้นๆกับหน้าเหล่านี้ที่ปรากฏคำว่า “404 – Not Found” หรือ “Page Not Found” ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนตามมาตรฐานหลักของเวบ ซึ่งทุกๆเวบไซท์จะต้องมีหน้านี้อยู่เสมอ และหน้าที่ไม่ใช้แล้วเหล่านี้เอง ที่องค์กร NotFound.org ขอความร่วมมือในการบริจาค

วิธีเข้าร่วมก็ไม่ยากแค่สมัครเข้าไปที่เวบไซท์ก็จะได้โค้ดขึ้นมาตัวหนึ่ง นำโค้ดนี้ไปฝังไว้ในเวบไซท์แค่นี้ก็จบ หลังจากนั้นทุกๆครั้งที่มีคนเข้ามาที่เวบไซท์แล้วเข้าหน้าผิด ระบบก็จะดึงภาพของเด็กที่หายไปมาแทนที่ โดยเข้าไปเนียนๆกับคำว่า “Page Not Found” เช่นว่า “ไม่พบหน้านี้ เช่นเดียวกับหนูน้อยที่ชื่อ Ruth Breton Ortiz” ซึ่งจะบอกเพิ่มเติมถึงวันเดือนปีที่หาย ข้อมูลของเด็ก อายุ ลักษณะรูปพรรณ ซึ่งหากใครเคยเห็นหรือมีเบาะแสก็สามารถที่จะโทรแจ้งไปที่เบอร์ศูนย์ Hotline ของโครงการนี้ได้

ยิ่งมีเวบไซท์สมัครเข้าร่วมเท่าไหร่ โอกาสเผยแพร่ข้อมูลเด็กหายยิ่งมีมากเท่านั้น ซึ่งนั่นหมายถึงโอกาสที่จะมีคนพบเบาะแสก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัจจุบันมีเวบไซท์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่าสองพันเวบไซท์ ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วบนโลกดิจิตอลนำมาช่วยเหลือสังคมได้ตรงจุดและคุ้มค่าอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s